طراحی نوین

طراحی و ساخت ترنسمیترهای با سرعت نمونه برداری بالا و استفاده از پردازش سیگنال با استفاده از الگو های علمی و مهندسی این امکان را ایجاد کرده تا این سیستم ها بدون نیاز به تجهیزات اضافی از جمله تراک سوئیچ ها و حذف پلتفرم های توزین زیر ریل ها ، توزین واگن ها را انجام داده و در کوتاهترین زمان ممکن نصب و راه اندازی شود.

نصب و راه اندازی کمتر از یک روز

توقف کمتر از 5 ساعت خطوط ریلی در زمان نصب از ویژه گی های مهم این سیستم  میباشد.