021-22894385
info@farasoodeghat.com

Alpha

برند انحصاری نمایشگرهای توزین شرکت مهندسی فراسودقت ALPHA ,BETA میباشند که همواره با جدیدترین علم مهندسی در این حوزه بروزرسانی شده و در ورژن های مختلف تولید میشوند.این شرکت اولین دارنده پروانه تولید استاندارد ملی ایران در داخل کشور میباشد.

ALPHA-08 


ALPHA-09

دانلود مشخصات Alpha-09

ALPHA-10


دانلود مشخصات Alpha-10

ALPHA-11

  • هرآنچه میخواهید در این نمایشگر طراحی و پیاده سازی شده است.
  • پیشرفته ترین نمایشگر تولید شده در ایران