021-22894385
info@farasoodeghat.com

درخواست خرید توزین نوار نقاله


مشخصات نوار نقاله را وارد کنید


  • {{value}}
ظرفیت نوار نقاله : را بنویسید. ظرفیت نوار نقاله : را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
پهنای نوار را بنویسید. پهنای نوار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شیب نوار را بنویسید. شیب نوار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سرعت نوار را بنویسید. سرعت نوار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
طول کلی نوار را بنویسید. طول کلی نوار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نقشه نوار نقاله را اینجا قرار دهید را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...